xmas christmas
xmas candles
christmas xmas
christmas
xmas
christmas xmas

Notification


جستجو پیشرفته


(موارد موجود: 5عدد)

 عنوان : داده کاوی در پایگاه داده های بزرگ

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : راهنمای تدوین راهبرد ملی فن آوری اطلاعات

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : Business Process Management

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان