جستجو پیشرفته

 : آدرس

 رشت - گلسار - انتهاي کوچه 86 - موسسه آموزش عالي كوشيار

 : كد پستي

  14389-41639 - بلوک سوم طبقه دوم واحد تحصیلات تکمیلی

 : شماره تلفن های ضروری

واحد تحصیلات تکمیلی : 33117928-013
مدیرتحصیلات تکمیلی و کتابخانه : 33131216-013
نمابر دبیرخانه : 33124501-013
واحد مالی : 33124498-33124053-013
واحد فرهنگی و دانشجویی : 33130013-013
بایگانی :33124497-013
نظارت کلاس ها : 33123645-013